Szkolenie 24 - 25 maja 2018 r.

W dniach 24 - 25 maja 2018r. odbyło się w Swolszewicach Małych nad Zalewem Sulejowskim 2-dniowe szkolenie zorganizowane przez ŁSRM w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121).

Dzień pierwszy
• „Koncepcja wartości rynkowej w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami”

Wykładowca: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Dzień drugi
"Operat szacunkowy jako dzieło i utwór"
• "Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w praktyce rzeczoznawcy majątkowego"

Wykładowca: Łukasz Jędruszuk

 

Szkolenia

W dniu 1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. 1529).

Zgodnie z art. 175. ust. 2. ustawy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Od dnia 28 kwietnia 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Według rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do udokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 punktów w okresie rozliczeniowym, przy czym 1 punkt można będzie otrzymać za 2 godziny uczestnictwa w szkoleniu.  Okres rozliczeniowy obejmuje 1 rok kalendarzowy.

W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt. 1,
w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2. § 7.

Rozporządzenie zamieszczono w załączeniu.