Szkolenie wyjazdowe w Smardzewicach, 24 - 25 maja 2018 r.

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dwudniowym:

Dzień pierwszy
• „Koncepcja wartości rynkowej w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami”

Wykładowca: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Dzień drugi
"Operat szacunkowy jako dzieło i utwór"
• "Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w praktyce rzeczoznawcy majątkowego"

Wykładowca: Łukasz Jędruszuk

Termin szkolenia:  24 - 25 maja 2018r. (czwartek, piątek)
rejestracja uczestników w dniu 24 maja 2018r. w godz. 10 00 - 11 00

Miejsce szkolenia:  Hotel „KRUK” Swolszewice Małe, ul. Borki 80, 97-213 Smardzewice (http://www.hotelkruk.pl)

Odpłatność:  550,00 zł dla członków ŁSRM, SRMZŁ i Oddziału Regionalnego PSRWN w Łodzi
Odpłatność:  650,00 zł dla pozostałych uczestników

Koszt uczestnictwa obejmuje:
- udział w szkoleniu w dniach 24 - 25 maja,
- materiały szkoleniowe,
- śniadanie w dniu 25 maja,
- obiady w dniach 24 - 25 maja,
- kolację grillową w dniu 24 maja,
- nocleg w hotelu.

Szkolenie obejmuje 12 godzin edukacyjnych i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
o których mowa w art. 175 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121)

Szkolenia

W dniu 1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. 1529).

Zgodnie z art. 175. ust. 2. ustawy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

W dniu 28 lutego 2018r. powstał projekt Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Projekt rozporządzenia znajduje się w chwili obecnej na etapie konsultacji. Według projektu rzeczoznawca majątkowy będzie zobowiązany do udokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 punktów w okresie rozliczeniowym, przy czym 1 punkt można będzie otrzymać za 2 godziny uczestnictwa w szkoleniu.  Okres rozliczeniowy obejmuje 1 rok kalendarzowy.

Projekt rozporządzenia zamieszczono w załączeniu.

Do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, członkowie ŁSRM zobowiązani są do udokumentowania uczestnictwa w szkoleniach w wymiarze 16 godzin edukacyjnych w roku kalendarzowym.