Szkolenie w dniach 29-30 września 2021 r.

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie w dniach 29 i 30 września 2021 roku w wymiarze 14 godzin edukacyjnych.

Temat szkolenia:

„Nieruchomości rolne - uwarunkowania prawne obrotu, charakterystyka rynku oraz wybrane zagadnienia wyceny”

oraz

„Praktyczne wskazówki wyceny roślin ozdobnych i wieloletnich upraw sadowniczych”

Wykładowcy:

  •         Tomasz Ciodyk - Prezydent PFSRM  
  •          Bożena Pietrzak - inż. ogrodnik - Rzeczoznawca Majątkowy nr upr. 1661

Termin            29 - 30 września 2021 r.

  

Odpłatność       550,00 zł   dla członków ŁSRM, SRMZŁ i Oddziału Regionalnego PSRWN w Łodzi

Odpłatność       650,00 zł   dla pozostałych uczestników

 

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku)

Szkolenia

W dniu 1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509 i poz. 1529).

Zgodnie z art. 175. ust. 2. ustawy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Od dnia 28 kwietnia 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Według rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do udokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 punktów w okresie rozliczeniowym, przy czym 1 punkt można będzie otrzymać za 2 godziny uczestnictwa w szkoleniu.  Okres rozliczeniowy obejmuje 1 rok kalendarzowy.

W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt. 1,
w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2. § 7.

Rozporządzenie zamieszczono w załączeniu.