Standardy zawodowe

Standardy to dorobek środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Pierwsze standardy zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w maju 1995 roku a ostatnie wydanie ósme poszerzone ukazało się w czerwcu 2004 roku.
Począwszy od 2007 roku funkcjonują Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW PFSRM) jako zasady dobrej praktyki , normy zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.

W trybie art.175 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. obowiązuje tylko jeden standard uzgodniony przez Ministra Infrastruktury w dniu 4 stycznia 2010r. „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” .

UWAGA

Aktualnie trwa przebudowa naszej strony internetowej, mająca między innymi na celu udostępnienie Państwu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny opracowanych przez Komisję Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie (w skrócie PFSRM), znanych ogólnie jako "Standardy", bez konieczności logowania się w serwisie. Za chwilowe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Tymczasem proponujemy osobom nie posiadającym pełnego dostępu do naszego serwisu skorzystanie z ogólnodostępnego serwisu PFSRM (linki poniżej):

- informacja Komisji Standardów PFSRM, dotycząca Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny  -   http://pfsrm.pl/informacje

- możliwość pobrania aktualnej wersji "Standardów" w formacie PDF  -   http://pfsrm.pl/do-pobrania