Sprawy organizacyjne

Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych prowadzi działalność w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie po zmianach w dniu 11 stycznia 2006r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Krajowej PFSRM z dnia 12 kwietnia 2011r. przypominamy , że wyłączne prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM ( prawo ochronne nr 169667) i wg wzoru zawartego w PKZW przez Rzeczoznawców Majątkowych mają członkowie Stowarzyszeń sfederowanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wzór pieczęci:

Wnioski o pieczątki należy odtąd składać za pośrednictwem Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu funkcjonuje biblioteka posiadająca bogaty księgozbiór wydawnictw i czasopism z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego .
Członkowie Stowarzyszenia i Praktykanci mogą korzystać z biblioteki bez opłat.
Biblioteka liczy ponad 900 pozycji .
Zbiory uzupełniane są na bieżąco .
Prenumerata obejmuje katalogi i wydawnictwa :
- Bistyp-Consulting
- Sekocenbud
- Orgbud Serwis
- Wacetob
- Rzeczoznawca Majątkowy
- Nieruchomości – C.H. Beck

Korzystających z biblioteki obowiązuje Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki ŁSRM.

Wykaz pozycji w zakładce BIBLIOTEKA.