Organizacja

Biuro:
Sekretariat - ALINA SULIGOWSKA

Zarząd:
Prezes Zarządu - ANDRZEJ ZARYCHTA
Wiceprezes Zarządu - TOMASZ CIEŚLAK
Sekretarz - ELŻBIETA KREPSKA
Skarbnik - MAREK JABŁOŃSKI
Członek Zarządu - ADAM KRZEMIŃSKI-FREDA
Członek Zarządu - MATEUSZ BIELEWSKI

Pełnomocnik Zarządu - JACEK DUKAT

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - ALICJA SACHARZ
Członek Komisji - EWA NIEWIADOMSKA
Członek Komisji - MAŁGORZATA KANIEWSKA
Członek Komisji - JANUSZ OKOŃSKI

Statut Stowarzyszenia
Deklaracja Członkowska