Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa jest specjalistycznym zespołem mediacyjno-oceniającym. Powoływana jest ona na podstawie statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Komisja Pojednawczo – Arbitrażowa składa się z co najmniej 7 członków spełniających wymagania Regulaminu Komisji Pojednawczo – Arbitrażowej.