Klub Biegłych Sądowych

Klub Biegłych Sądowych został powołany w dniu 3 września 2008r. Klub działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Siedzibą Klubu jest siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Członkami Klubu są biegli ds. szacowania nieruchomości wpisani na listę Sądów Okręgowych w Łodzi, w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim.
Klub ma formułę otwartą tzn. zrzesza rzeczoznawców majątkowych nie tylko należących do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Zadania Klubu zostały sprecyzowane w Regulaminie Klubu.