Nr katalogowy Tytułsortuj malejąco Autor Opis
865 Biuletyn cen robót budowlanych BCO cz.II- obiekty inżynieryjne SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
863 Biuletyn cen asortymentów robót BCA SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
867 Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
864 Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.I- obiekty kubaturowe SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
868 Biuletyn cen regionalnych w budownictwie -BCR SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
860 Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane ORGBUD-SERWIS ORGBUD-SERWIS
861 Informacyjny zestaw średnich cen robót rozbiórkowych , wyburzeniowych ORGBUD-SERWIS ORGBUD-SERWIS
859 Katalog cen jednostkowych robót obiektów inwestycyjnych BISTYP-CONSULTING BISTYP-CONSULTING
858 Katalog cen jednostkowych robót remontowych BISTYP-CONSULTING BISTYP-CONSULTING
857 Katalog jednostkowych robót i obiektów drogowych BISTYP-CONSULTING BISTYP-CONSULTING
622 Klasyfikacja obiektów i charakterystyki asortymentów robót SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
782 Kosztorysowanie -SYSTEM INDUTEC BISTYP-CONSULTING Załącznik: Płyta z wersją tekstową programu SCHOMBURG
604 Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego Pod redakcją Ewy Kucharskiej-Stasiak PFSRM Warszawa
685 Miedzynarodowe Standardy Wyceny Pod redakcją Ewy Kucharskiej-Stasiak PFSRM - Warszawa
862 Scalone Normatywy do wyceny budynków i budowli WACETOB WACETOB Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno0Organizacyjnego Budownictwa
660 Szacowanie wartości roślinsadowniczych na plantacjach towarowych oraz upraw ogrodniczych w ogródkach działkowych i przydomowych przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie Krzysztof Zmarlicki PFSRM-Warszawa
640 Wartość kosztorysowa inwestycji WKI-wskaźniki cenowe SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
722 Własność lokali Ryszard Strzelczyk,Aleksander Turej C.H. Beck Warszawa
659 Wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych ORGBUD-SERWIS ORGBUD-SERWIS
782 Wycena nieruchomości przedsiebiorstw Jan Konowalczuk C.H. Beck Warszawa
645 Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne - ZMW SEKOCENBUD SEKOCENBUD - Ośrodek Wdrożeń Ekon.-Organizacyjnych Budownictwa " Promocja" Sp. z o.o.
646 Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi - wydanie 3- Nowe regulacje prawne. Ewa Bończak-Kucharczyk Wyd. C.H.Beck Warszawa 2004
606 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne BISTYP-CONSULTING BISTYP-CONSULTING
605 Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty remontowe BISTYP-CONSULTING BISTYP-CONSULTING