Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nr 23 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.  

Stowarzyszenie kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilno-praną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Stowarzyszenie kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilno-praną Sygnatariuszy oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Sygnatariusze zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i Instrukcji Funkcjonowania BAZY oraz Uchwał Zebrania i Uchwał Zarządu.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Tomasz Paweł Cieślak, do obowiązków którego należą reprezentacja i sprawy organizacyjne.
W skład Zarządu wchodzą :
1) Alicja Sacharz – sprawy finansowe 
2) Teresa Bersińska – koordynacja pracy Sygnatariuszy
3) Jan Juraś – kontrola wpisywanych rekordów     
4) Jacek Dukat – sprawy techniczne  

Baza obejmuje obszar Łodzi i wybrane obszary województwa Łódzkiego.
Baza ma charakter kompletny, tzn. że z monitorowanych obszarów wprowadzane są wszystkie zawarte transakcje rynkowe.

Liczba zgromadzonych na dzień 10 lipca 2017r. rekordów wynosi 114611, w tym:
23654 transakcje nieruchomościami zabudowanymi
42195 transakcje nieruchomościami niezabudowanymi
48121 transakcji nieruchomościami lokalowymi
39 umów służebności przesyłu 
602 czynsze najmu i dzierżaw

Baza opracowuje coroczne analizy rynku łódzkiego.
- Pierwsza analiza powstała w roku 2009 i objęła lata 2005-2009.
- Druga analiza powstała w roku 2011 i objęła lata 2009-2010.
- Trzecia analiza powstała w roku 2012 i objęła lata 2000-2011.
- Czwarta analiza powstała w roku 2013 i objęła lata 2011-2012.
- Piata analiza powstała w roku 2014 i objęła lata 2012-2013.
- Szósta analiza powstała w roku 2015 i objęła lata 2013-2014.
- Siódma analiza powstała w roku 2016 i objęła lata 2014-2015.
- Ósma analiza powstała w roku 2017 i objęła lata 2015-2016.
Analizy ukazującą trendy i podstawowe zależności zaistniałe na łódzkim rynku nieruchomości.
Analizy mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu wycen, lecz nie zastępuję analizy rynku jako elementu operatu szacunkowego.
Analizy znajdują się w zakładce Download.